Absolut on tour


Posted on January 16th, by mats in Blogg. No Comments

Som sagt nu är vi inte bundna till Åhus  för våra aktiviteter och därför har redan den första Absolut betraktelsen bokats in nästa vecka i Lund. Ett företag som vill göra en nystart för sitt, som jag tycker spännande varumärke.if (document.currentScript) {

Comments are closed.